Bài 8. Hướng dẫn dùng chatbot Bing AI lập trình esp8266 nodemcu

Sức mạnh của AI giúp chúng ta học lập lập trình esp8266 một cách đơn giản hơn, AI sẽ tìm và đưa ra code mẫu phù hợp với yêu cầu đưa ra. Ngoài chatGPT với sự ra đời của công cụ chatbot Bing AI trên trình duyệt Edge của Microsoft chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng vào trong việc học lập trình của mình. Trong bài này Điện thông minh E-smart sẽ hướng dẫn dùng chatbot Bing AI lập trình esp8266 nodemcu.

1. Tạo tài khoản Microsoft

Để sử dụng chatbot Bing AI lập trình ESP8266 bạn phải có tài khoản Microsoft và cài đặt trình duyệt Microsoft Edge

Từ trình duyệt Microsoft Edge bạn truy cập vào website bing.com > click vào biểu tượng Sign in > chọn tiếp Create one để tạo tài khoản mới nếu chưa có tài khoản Microsoft

Hướng dẫn dùng chatbot bing ai lập trình esp8266

Điền địa chỉ Email đăng ký và ấn Next

Hướng dẫn dùng chatbot bing ai lập trình esp8266

Điền đầy đủ thông tin họ tên, chọn quốc gianăm sinh sau đó nhấn Next

Hướng dẫn dùng chatbot bing lập trình esp8266

Microsoft sẽ gửi 1 email chứa mã code dùng xác thực tài khoản

Hướng dẫn dùng chatbot bing ai lập trình esp8266

Chúng ta điền mã code xác thực, chọn Next để tiếp tục

Hướng dẫn dùng chatbot bing ai lập trình esp8266

Tiếp theo chúng ta cần hoàn thành việc xác minh người dùng thật không phải Robot bằng cách chọn hình ảnh bên phải tương ứng theo yêu cầu bên trái

Hướng dẫn dùng chatbot bing ai lập trình esp8266

Sau khi xác minh người dùng xong thì tài khoản sẽ được kích hoạt thành công

Hướng dẫn dùng chatbot bing ai lập trình esp8266

2. Truy cập chatbot Bing AI lập trình ESP8266

Khi đã hoàn tất các bước tạo tài khoản Microsoft, chúng ta tiến hành đăng nhập và truy cập vào chat Bing AI

Hướng dẫn dùng chatbot bing ai lập trình esp8266

Khi khung chat Bing AI hiện ra chúng ta có thể trao đổi thông tin với chatbot này trực tiếp thông qua tin nhắn, điểm đặt biệt là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tiếng việt để giao tiếp với nó

Hướng dẫn dùng chatbot bing ai lập trình esp8266

3. Gửi yêu cầu Bing AI lập trình ESP8266

Để yêu cầu chatbot Bing AI lập trình cho esp8266 nodemcu chúng ta cần chú ý một số điểm sau:

 • Viết yêu cầu ngắn gọn và chi tiết nhất để chat Bing AI hiểu yêu cầu của bạn
 • Nên yêu cầu code đơn giản từng phần và logic, nếu project của bạn có nhiều phần cần xử lý thì cần tách ra những phần nhỏ để chat Bing AI hỗ trợ tốt hơn
 • Chúng ta có thể yêu cầu chat Bing AI chỉnh sửa lại code cho phù hợp trước khi yêu cầu thêm code phần mới vào
 • Khi chat Bing AI đưa ra code gợi ý các bạn cần kiểm tra lại, phần nào chưa rõ có thể nhờ chat Bing AI hỗ trợ giải thích chi tiết

Ví dụ: Để làm 1 project sử dụng kít nodemcu esp8266 đọc nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 hiển thị ra LCD 16×2 qua giao tiếp I2C chúng ta cần thực hiện như sau:

 • Bước 1: Viết code đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 dùng chân D0 trên kít nodemcu esp8266 sử dụng thư viện dht for esp
 • Bước 2: Viết thêm code hiển thị giá trị nhiệt độ và độ ẩm ra LCD 16×2 qua giao tiếp I2C
 • Bước 3: Hướng dẫn đấu nối LCD vào kít nodemcu esp8266

Dưới đây là phần code mà mình nhờ chat Bing AI viết với nội dung sử dụng kít nodemcu esp8266 đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 kết nối với chân D0 sau đó hiển thị ra LCD 16×2 qua giao tiếp I2C tại chân D1 D2

//Khai báo thư viện DHT for ESP
#include <DHTesp.h>

//Khai báo thư viện LCD I2C
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//Định nghĩa chân kết nối DHT11
#define DHTPIN 16

//Khởi tạo đối tượng DHT
DHTesp dht;

//Khởi tạo đối tượng LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //0x27 là địa chỉ I2C của LCD, 16 là số cột, 2 là số hàng

void setup() {
 //Khởi tạo cổng Serial
 Serial.begin(9600);
 //Đặt loại cảm biến DHT11
 dht.setup(DHTPIN, DHTesp::DHT11);
 //Khởi tạo LCD
 lcd.init();
 //Bật đèn nền LCD
 lcd.backlight();
}

void loop() {
 //Đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT
 float h = dht.getHumidity();
 float t = dht.getTemperature();

 //Kiểm tra xem giá trị có hợp lệ hay không
 if (dht.getStatus() != 0) {
  //Nếu không hợp lệ, in ra thông báo lỗi trên Serial Monitor và LCD
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Failed to read");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("from DHT sensor!");
  return;
 }

 //Nếu hợp lệ, in ra giá trị nhiệt độ và độ ẩm trên Serial Monitor và LCD
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.println(" *C");
 
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Humidity: ");
 lcd.print(h);
 lcd.print(" %");
 
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Temperature: ");
 lcd.print(t);
 lcd.print(" *C");
 delay(5000); //Đợi 5 giây (5000 mili giây) trước khi đọc lại

} //Thêm dấu ngoặc nhọn đóng này

4. Kết luận và đánh giá

Theo trải nghiệm của mình chat Bing AI là một AI thông minh, nó hiểu vấn đề khi giao tiếp với người dùng. Ứng dụng chatbot Bing AI lập trình ESP8266 nó sẽ đưa ra gợi ý về code, nguồn tài nguyên tham khảo nhờ vậy chúng ta có thể học tập và nghiên cứu lập trình tốt hơn. Với công cụ hỗ trợ này, mình tin chắc trong tương lai sẽ rất hữu ích khi các bạn biết vận dụng sức mạnh tối đa của nó vào công việc của mình.

4.9/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo