Mạch ứng dụng và code mẫu tham khảo

Đo nhiệt độ và độ ẩm dùng esp8266 và dht11 hiển thị oled 0.91 inch

Đo nhiệt độ – độ ẩm dùng esp8266 – dht11 – oled 0.96 inch

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến dht11 sau đó hiển thị giá trị đọc được ra màn hình oled 0.91 inch.

Code tham khảo: DHT11_OLED.ino

Đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu dùng esp8266 và cảm biến max30100 hiển thị oled 0.91 inch

Đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu dùng esp8266 – max30100 – oled 0.96 inch

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 đọc giá trị nhịp tim và nồng độ oxy trong máu từ cảm biến max30100 sau đó hiển thị giá trị đọc được ra màn hình oled 0.91 inch.

Code tham khảo: DO_NHIP_TIM_OXY_HIEN_THI_OLED_0.91.ino

Giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua điện thoại dùng esp8266, dht11, oled và blynk iot

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến dht11 sau đó hiển thị giá trị đọc được ra màn hình oled 0.91 inch, hiển thị giá trị lên blynk iot

Code tham khảo: DHT11_OLED_BLYNK.ino

Giám sát nồng độ khí gas và lửa cháy trên điện thoại dùng blynk iot

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 đọc nồng độ khí gas và cảm biến lửa sau đó hiển thị giá trị đọc được ra màn hình oled 0.91 inch, hiển thị giá trị lên blynk iot

Code tham khảo: BAI3_GIAM_SAT_KHI_GAS_VA_LUA.ino

Đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu dùng esp8266 và cảm biến max30100 hiển thị oled 0.91 inch

Đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu dùng esp8266 – max30100 – oled 0.96 inchblynk iot

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 đọc giá trị nhịp tim và nồng độ oxy trong máu từ cảm biến max30100 sau đó hiển thị giá trị đọc được ra màn hình oled 0.91 inch và app blynk iot trên điện thoại.

Code tham khảo: DO_NHIP_TIM_OXY_HIEN_THI_OLED_0.91_BLYNK.ino

Mạch ấp trứng tự động giám sát qua điện thoại hiển thị màn hình oled 0.96 inch và blynk iot

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 đọc giá trị cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22 sau đó hiển thị giá trị đọc được ra màn hình oled 0.91 inch và app blynk iot trên điện thoại, điều khiển đèn và quạt duy trì nhiệt độ.

Code tham khảo: MACH_AP_TRUNG_TU_DONG_BLYNK.ino

Điều khiển 2 relay từ xa qua điện thoại dùng blynk iot

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 điều khiển 2 relay từ xa qua điện thoại dùng app blynk iot.

Code tham khảo: DIEU KHIEN 2 RELAY QUA DIEN THOAI DUNG BLYNK IOT.ino

Điều khiển 2 relay và giám sát nhiệt độ – độ ẩm từ xa qua điện thoại dùng blynk iot

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 điều khiển 2 relay và đọc giá trị nhiệt độ – độ ẩm từ xa qua điện thoại dùng app blynk iot.

Code tham khảo: DIEU KHIEN 2 RELAY VA GIAM SAT NHIET DO – DO AM QUA DIEN THOAI DUNG BLYNK IOT.ino

Điều khiển 2 relay và giám sát nhiệt độ – độ ẩm từ xa qua điện thoại dùng blynk iot tích hợp thêm LCD hiển thị

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 điều khiển 2 relay và đọc giá trị nhiệt độ – độ ẩm từ xa qua điện thoại dùng app blynk iot, tích hợp thêm LCD hiển thị.

Code tham khảo: DIEU KHIEN 2 RELAY VA GIAM SAT NHIET DO – DO AM QUA DIEN THOAI DUNG BLYNK IOT.ino

Mạch định vị từ xa qua module GPS kết hợp module SIM A7680C dùng ESP8266

Sử dụng kít wifi nodemcu esp8266 kết hợp module GPS NEO 6M và module sim A7680C gửi định vị về tin nhắn SMS

Code tham khảo: DINH VI TOA DO GPS TU XA QUA DUNG MODULE SIM A7680C VA NEO 6M.ino

Mạch đo điện năng tiêu thụ hiển thị màn hình TFT 1.8 inch và Blynk IOT trên điện thoại dùng Pzem004T và ESP8266

Dùng Pzem004T và ESP8266 giám sát và đo điện năng sử dụng hiển thị màn hình TFT và Blynk IOT

Code tham khảo: DO DIEN NANG TIEU THU DUNG 1PZEM004T VA ESP8266 HIEN THỊ TFT 1.8INCH.zip

Mạch thùng rác thông minh, tự mở nắp và phát âm thanh dùng esp8266

Mạch điều khiểu thùng rác thông minh dùng esp8266, cảm biến siêu âm SRF05, server SG90 và module mp3 JQ6500.

Code tham khảo: THUNG RAC THONG MINH.zip

Mạch ổ cắm điện thông minh hẹn giờ tự tắt điện

Mạch điều khiểu relay đóng ngắt nguồn điện AC theo thời gian cài đặt để bảo vệ thiết bị sạc điện thoại hoặc máy tính không bị hư hỏng do cắm sạc quá lâu. Có thể hẹn giờ linh hoạt 60, 90, 120, 150, 180 phút tùy vào lựa chọn.

Code tham khảo: O CAM DIEN THONG MINH HEN GIO TU TAT NGO RA.zip

Đo lưu lượng nước hiển thị màn hình oled 0.96 inch dùng esp8266

Mạch đo lưu lượng nước hiển thị màn hình oled 0.96 inch sử dụng kít nodemcu esp8266.

Code tham khảo: DO LUU LUONG NUOC HIEN THI OLED 0.96 INCH.zip

Khóa vân tay đơn giản dùng esp32 – lcd và cảm biến vân tay as608

Khóa vân tay sử dụng esp32 kết hợp cảm biến AS608 và màn hình LCD 16×2

Code tham khảo: KHOA VAN TAY DON GIAN DUNG ESP32.zip

Mạch tưới cây tự động theo độ ẩm đất và thời gian thực

Tưới cây tự động dựa vào độ ẩm đất và thời gian thực để tưới cho phù hợp có 2 chế độ hoạt độ là trực tiếp bằng nút ấn hoặc tự động dựa vào độ ẩm đất.

Code tham khảo: MACH TUOI CAY TU DONG THEO DO AM DAT VA THOI GIAN THUC.zip

Mạch mở cửa tự động dùng thẻ RFID

Dùng thẻ RFID mở cửa tự động bằng module servo SG90 và Arduino UNO R3.

Code tham khảo: MO_CUA_BANG_THE_RFID.ino

Do nhiệt độ và độ ẩm ghi lên google sheet dùng esp8266 và DHT11

Đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 hiển thị màn hình LCD 16×2 và ghi dữ liệu lên google sheet dùng esp8266. Xem video hướng dẫn

Code tham khảo: DHT11_GOOGLE_SHEET_ESP8266.zip

Do nhiệt độ và độ ẩm ghi lên google sheet dùng esp32 và DHT11

Đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 hiển thị màn hình LCD 16×2 và ghi dữ liệu lên google sheet dùng esp32. Xem video hướng dẫn

Code tham khảo: DHT11_GOOGLE_SHEET_ESP32.zip

Mạch cảnh báo rò rỉ khí gas qua điện thoại dùng blynk iot và esp8266 kết hợp cảm biến MQ2

Đo nồng độ khí gas dùng cảm biến MQ2 và cảnh báo khí gas vượt ngưỡng qua điện thoại dùng app blynk IOT. Xem video hướng dẫn

Code tham khảo: CANH_BAO_RO_RI_KHI_GAS_BLYNK_IOT.zip

Định vị toàn cầu GPS Neo 6MV2 – hiển thị tọa độ lên màn hình oled 0.91 inch dùng ESP8266

Cách làm mạch định vị toàn cầu GPS Neo 6MV2 – hiển thị tọa độ lên màn hình oled 0.91 inch dùng ESP8266. Xem video hướng dẫn

Code tham khảo: MACH_DINH_VI_TOAN_CAU_GPS_NEO_6MV2.zip

Contact Me on Zalo