Download

Driver giao tiếp máy tính CP2102

Driver giao tiếp máy tính CP2102 dùng cho kít wifi nodemcu esp8266 hoặc kít wifi esp32. Driver này dùng để cài đặt trên hệ điều hành window giúp các bạn giao tiếp và nạp được chương trình cho ESP thông qua máy tính. Link tải driver

Contact Me on Zalo